Čínská meridiánová masáž

Čínská meridiánová masáž

Akupunkt-meridiánová masáž dle W. Penzela (APM) má své kořeny v čínské tradiční medicíně.

Meridiány jsou energetické dráhy v těle a dělíme je na jinové a jangové. Jinové dráhy vedou od ramene k prstům – na rukách, na nohách od prstů ke kyčlím. Jangové naopak. Na každém meridiánu se nacházejí akupunkturní body.

Meridiány tvoří dohromady energetický oběh. Energie(čchi) proudí v přesně určených drahách a časovém pořádku, stává se součástí jednotlivých orgánů, oživuje je a udržuje v činnosti a vzájemné harmonii. Pokud energie plynule protéká a je rovnoměrně rozdělena v celém energetickém oběhu, jsme zdraví.

Při omezeném průtoku nastává v daném meridiánu nad „překážkou“ přebytek energie a pod ní zákonitě nedostatek energie. Pokud se budou tyto změny (přebytek a nedostatek) neustále prohlubovat a rozšiřovat, dojde do určité míry k postižení celého oběhu.

A právě výrazem poruchy toku této energie je bolest nebo porucha funkce daného orgánu.

Principem meridiánové masáže je tedy přesun energie uvnitř daného energetického oběhu tak, aby došlo k jeho harmonizaci na principu komplexního léčení, nikoliv jen odstranění symptomu. Využívá se vzájemné harmonií dvou pólů, kladného jangu a záporného jinu.

Při meridiánové masáži se tedy nevěnuji jen místu, které vykazuje klinické potíže (často to bývá jen jedna z mnohých energetických poruch, které se v organizmu vyskytují, jakási špička ledovce), ale pracuji na celém organizmu, ošetřuji všechny meridiány (snižuji přeplnění energie, doplňuji nedostatek), abych upravila poměry v celém energetickém oběhu.

Masáž je celotělová, pracuji při spolupráci s Vámi, neb cesty meridiánů jsou „klikaté“, ale odměnou Vám bude pročištění všech energetických drah a silný tok energie v celém těle... Díky masáži dojde ke spuštění samoregulačních a regeneračních mechanismů a tělo dostane nový přísun životní energie.Zpět do výběru